วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2552

คุณเป็น HR แบบไหน ?

ธุรกิจที่เจริญมากขึ้นในปัจจุบัน แต่ละงานก็มีการพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นอยู่เสมอ งาน HR ก็เช่นกัน
แต่ หลาย ๆ บริษัท และ หลาย ๆ คน ก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเอง เป็นเช่นไร ผมขอแบ่งคร่าว ๆ ดังต่อไปนี้ครับ
1. ฝ่ายบุคคล อันนี้ เดิมเลย ก็คือแผนกบุคคล ทำแต่งานเอกสาร รับสมัคร จ่ายสวัสดีการ และ ติดต่องานราชการเป็นหลัก
2. HR หลายบริษัท มองเห็นฝ่ายบุคคล มีคุณค่ามากกว่านั้น คือเห็นว่า คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท
จึงเปลี่ยนตัวเอง จาก ฝ่ายบุคคล มาเป็น ฝ่าย HR คือ บริหารคนนอกเหนือ จากเอกสารงานประจำ
มีการประเมินผล เพิ่มความรู้ความสามารถ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น