วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

คนเก่ง หรือ คนดี

การเลือกคนเข้าทำงาน หรือ การสรรหาพนักงานที่เรารู้จักกัน มักมุ่งเน้นเลือกที่คนเก่งเป็นอันดับแรก
ตั้งแต่การสอบข้อเขียน การดูประสบการณ์ การดูผลงานใดอดีต ลองมาดูกันก่อนว่า คนเก่ง หรือ คนดี หรือ ทั้งดีและเก่ง เหล่านี้ มีข้อดี ข้อด้วยอย่างไร
ข้อดีของคนเก่ง และดี
- ผลงานดี
- ทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดี
- ซื่อสัตย์ต่อเวลา งาน เงิน และ ข้อมูลของบริษัท
ข้อเสียของคนเก่งแต่ไม่ดี
- ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมไม่ได้ดี
- ไม่ซื่อสัตย์ ต่อ เวลางาน ต่อเงิน และ ข้อมูลของบริษัท
- ไม่มีความจงรักภักดี ทำงานได้ไม่นาน เก่งอย่างฉันหางานใหม่ไม่ยาก ต้องเตรียมหาคนใหม่มาแทนเรื่อย ๆ
******************
ข้อดีข้อเสียของคนดี แต่ไม่เก่ง
ข้อดี
- มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาได้ดี
- ซื่อสัตย์ต่อเวลา เงิน และ ข้อมูลของบริษัท
ข้อเสีย
- ผลงานไม่ก้าวหน้า ไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
- ต้องเสียเวลาพัฒนาให้เก่งก่อนจึงจะทำงานได้
******************
จากที่กล่าวมานี้ แต่ละองค์กรควรดูเสียก่อนว่า หน่วยงานที่ตนกำลังจะสรรหาคนนั้น ต้องการคนแบบใด
จากนั้นจึงค่อยสรรหาคนให้ตรงกับลักษณะงาน และ อย่าลืมนำเรื่อง คนเก่ง และ คนดีเข้าไปพิจารณาด้วยนะครับ

1 ความคิดเห็น: